nagare君

绵羊_J:

(   ——不好意思发晚了————

嗯。。。。。

画这个条漫大概花了我两个星期左右~几乎每天晚上都会抽出几个小时画------------------------------

港真。。。我居然坚持下来了真是奇迹。。。。


这里温馨提示:


*本人画风崩坏粗糙,介意者慎入~~

*正片为纯双黑,不含任何其他CP  ——  花絮含芥敦

*内容来自绵羊(咱)的脑洞~也许与原作有冲突,希望不要较真~【趴!】

*禁止盗图。发现以后就在中也宝贝脸上打码~~~


嗯,就这样~~

                                     

评论

热度(858)